KOUČINK

Komu je nabídka určena?

Těm, kteří se rozhodují, co by mohli udělat - jak vyřešit svou situaci, nebo se v něčem zlepšit, lépe se nasměrovat, či započít něco nového,…

Všem, kdo chtějí pracovat na svém rozvoji a cítit se dobře.

Co nabízím?

 Nabízím hlubinný (transformační)  koučink.

Hlubinný proto, že jde do hloubky.  Transformační, jelikož vytváří změnu.

Co je to koučink a v čem vám může pomoci?

Koučink je metoda osobnostního rozvoje. Rozvíjíme části mozku, které obvykle nevyužíváme.  

V koučinku se zaměřujeme  na to, čeho chcete dosáhnout. Vytváříme vědomý záměr, který nás poté vede.

Tím, že si představíme, co chceme - včetně emocí,  již vědomě vytváříme  novou realitu. Vyjíždíme ze zajetých kolejí…

Přebíráme odpovědnost za svůj život, stáváme se vědomější, sebevědomější.

Měníme naše nevědomé chování a myšlení na vědomé, odpovědné a svobodné jednání.  

Jak vypadá sezení?

Jde o strukturovaný rozhovor,  ve kterém používám různé koučovací techniky a otázky, které vám pomohou zjistit, jak se dostanete k cíli.

Koučování by vám mělo pomoci posunout se směrem k tomu, co si přejete.

 

Ve své práci se řídím Etickým kodexem ICF (Mezinárodní federace koučů).